Home  Home
 Göreme  Göreme 

 Nieuws  Nieuws
 Blogs  Blogs
 Reviews  Reviews
 Fotoalbum  Fotoalbum
 Links  Links
 Contact  Contact
Het weer in Nevsehir
Click for Nevsehir, Turkije ForecastNieuwsbrief

Nevsehir.nl - Engels Nevsehir.nl - Turks Nevsehir.nl - Duits  home | sitemap | contact   
Cappadocische Kerkvaders
In de geschiedenis van het Christendom heeft de streek dus een belangrijke rol gespeeld. Caesarea was reeds in de 2de eeuw een bisdom en een belangrijk centrum van godsdienstige vorming. Het concilie van Nicea van 325 werd door 7 Cappadocische kerkvaders bijgewoond en aan het einde van de vierde eeuw verkondigden de grote Griekse kerkvaders als Basilius, Gregorius van Nyssa en Gregorius van Nazianze (ook wel de Theoloog genaamd) hier hun leer. Het is Basilius geweest die, na de woestijnmonniken te Palestina en Egypte bestudeerd te hebben, hier de grondslag van het Byzantijnse kloosterleven gelegd heeft. Volgens Basilius was de ideale gemeenschap van geestelijken een die geregeld werd door bestaande eeuwigdurende voorschriften. Opmerkelijk is dat deze kerkvader tijdens zijn studie bij de filosofen te Athene Julianus de afvallige, de verzaker van het christelijke geloof, als medestudent hadInvallen van Arabieren tussen de 7e en 9e eeuw deden veel bewoners weer hun toevlucht nemen in goed verstopte rotsholen en ondergrondse steden. In de 8ste eeuw woonden hier ongeveer 3000 monniken en kluizenaars. In de 9de eeuw werden in het gebied tal van nieuwe kloostergemeenschappen gesticht. Toen de macht van de Seltsjoeken rond 1200 verzwakte en die van het Byzantijnse rijk toenam, bloeide de kunst van de Cappadocische gemeenten op. Het gehele land beleefde een opleving die tot het einde van die eeuw duurde.

Onder het Ottomaanse rijk was het de christenen toegestaan hun geloof te blijven praktiseren. Hoewel sommigen hun heil elders zochten bleef Cappadocië bevolkt. En in 1923 werden de laatste Grieken uit de streek geëvacueerd. Tegenwoordig staan alle kerkjes onder toezicht van het Turks ministerie van Cultuur. Ook de nog niet ontdekte kerkjes, waarvan er zich naar schatting zo'n 3000 hier bevinden.Meer informatie: | Adverteren | Disclaimer